Camilo Verga - Obra integral para guitarra sola- guitarra
Obras de
Heitor Villa-lobos

Cinco Preludios (1940)

1 - N·1 en mi menor

2 - N·2 En mi mayor

3 -N·3 En la menor

4 -N·4 En mi menor

5 - N·5 En re mayor

6 - Choro N· 1(1920)

Suite Popular Brasileña (1928)

7 - Mazurca-choro

8 - Schottish choro

9 -Valsa-choro

10- Gavota-choro

11- Chorinho

12-Valse choro (1929)

13-N·1 Alegro non troppo

14-N·2 Allegro

15-N·3 Allegro Moderato

16-N34 Un peu moderè

17-Andantino

18-N·6 Poco Allegro

19-N·7 Trés animè

20-N·8 Modéré

21-N· 9 trés peu animé

22-N·10 Trés animé

23-N·Lent;animé;lent

24-N·12 Animé